Welkom bij Spore!

Wij zijn een praktijk voor psychotherapie, waar we mensen begeleiden in hun zoektocht, zowel binnen zichzelf als in relatie tot anderen.

Soms voelen we een verlangen om ons leven een andere wending te geven. Onze samenleving is complex en er wordt veel van ons verwacht. Dit kan het gevoel geven geen greep meer te hebben op de richting die ons leven uitgaat. Dan willen we graag een nieuwe weg inslaan naar meer geluk, innerlijke rust. Een manier om opnieuw meer onszelf te zijn, ook in relatie tot anderen. Deze zoektocht wordt vaak bemoeilijkt door twijfel en angst. Ons innerlijk kompas lijkt verloren; de vertrouwde houvasten voldoen niet meer.

In onze gesprekken zoeken we samen naar een goed contact met jezelf, je lichaam en je belevingswereld. De therapeutische relatie is daarbij een belangrijk werkinstrument voor ons. Vertrekkend vanuit je stevige kanten, gaan we ook met eerder kwetsbare stukken aan de slag. De signalen die je lichaam uitzendt, vormen een belangrijke leidraad in de begeleiding van je groeiproces. Als lichaam en geest meer in balans zijn, worden we enthousiast en kunnen we stappen zetten die we anders niet zouden zetten.

Ook voor kinderen en jongeren is er een aanbod binnen Spore. Met hen en hun gezinnen gaan we via spel, tekeningen, woorden,... op zoek hoe we de knopen in hun ontwikkeling kunnen ontwarren; hoe we moeilijke gebeurtenissen in hun leven een plaats kunnen geven.

Met vriendelijke groet

Het Sporeteam